Aksiya ümumiləşdirilməyib
Lazer epilyasiyasi üçün Aksiya
Lazer Kosmetologiya üçün Aksiya
* İmpulsiv edilmiŞ lazer epilyasiyanın ödənilməsi aksiyada camlanmir